“Me elu ja tervis sõltub veest, seega väärtustagem neid, kes igapäevaselt aitavad puhtal veel meie kodudesse jõuda”

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
22. märts 2021. a

Vee-ettevõtete Liit: „Puhas vesi võib lõppeda“
Tänasel rahvusvahelisel veepäeval teeb Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) üleskutse väärtustada puhast vett ning töötajaid, kes annavad igapäevaselt oma panuse, et elu säilimiseks vajalik vesi jõuaks kõikide tarbijateni.

Enamus inimesi Eestis on harjunud sellega, et kvaliteetne ja puhas vesi on alati olemas ja see ei saa kunagi otsa. Väga paljudes riikides maailmas see nii ei ole. Tänaseks puudub peaaegu igal kuuendal inimesel maailmas võimalus saada minimaalset vajalikku kogust puhast vett (20-50 liitrit) päevas ning maailmas sureb veepuudusesse umbes 5000 inimest päevas. Probleem on suurim just arengumaades, kus puhta vee puudus tekitab palju terviseprobleeme.

Vee varude mõttes elame me paljude riikidega võrreldes heas piirkonnas, kuid vee hea kvaliteedi ja korrektse tarne nimel näevad vee-ettevõtete töötajad igapäevaselt palju vaeva. Nõuetele vastav vee tarnimine, torustiku ja pumplate töökorras hoidmine ja reovee puhastamine on keerulised protsessid, mis nõuavad 24/7 palju tööd ja spetsiifilisi oskusi.

Mis juhtub aga siis, kui kraanist vett ei tule või tekib veeavarii? Muidugi helistame me kohe vee-ettevõttesse ja nõuame spetsialistide kohest saabumist ning teenuse taastamist. Kui läheb aga nii, et vee-ettevõttel pole kedagi appi saata, siis oleme me hädas, sest ilma puhta veeta pole võimalik elada. Oleme harjunud sellega, et puhas vesi on meie inimõigus ja nii see on ka.

„Tänasel rahvusvahelisel veepäeval juhime tähelepanu kõigile neile vee-ettevõtete töötajatele, kes teevad igapäevaselt oma tööd, aga kelle töö COVID-19 situatsioonis läheb üha keerulisemaks. Viiruse levides ja töötajate haigestumise tõttu on vee-ettevõtete jaoks tõsiseks väljakutseks tagada teenuste toimimine. Kahjuks ei ole tänaseks jõutud selle elutähtsa teenuse pakkujate vaktsineerimiseni,“ ütles EVELi tegevjuht Pille Aarma.

„Me elu ja tervis sõltub veest, seega väärtustagem neid, kes igapäevaselt aitavad puhtal veel meie kodudesse jõuda,“ lisas Aarma.

Pille Aarma
EVEL tegevdirektor
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

Täiendav info:
Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee
www.evel.ee

Väike meeldetuletus majaomanikele!

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

2. detsember 2020. a

Inimeste tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära unustada ka torustike tervist.

Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab meelde, et enne suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaadata hoonete torustike ja veesõlmede olukord ning tagada nende külmakindlus!

Pilt: https://www.steamatic.com

Külmakahjude ennetamiseks tee nii:

 • Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, peata vee liikumine hoonesse (sulge maakraan või pump kaevus) ning tühjenda torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
 • Kasutuses olevas majas vaata üle kogu veevärk ja veendu, et külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib välistemperatuurist olla mõjutatud. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust.
 • Kaitse külma eest ka veearvesti. Arvesti töökindluse tagamiseks ei tohi seda ümbritsev temperatuur langeda alla kahe soojakraadi.
 • Kui tekib ikkagi olukord, et torustikus olev vesi hakkab külmuma, siis jäta veekraan nirisema. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
 • Veetorustiku külmumisel tee esmalt kindlaks koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud, seejärel alusta selle koha soojendamist. Sobiv vahend selleks on näiteks soojapuhur, sest soojendamine peab olema aeglane ja ohutu.
 • Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks vee-ettevõttesse või torutöid teostavate ettevõtete poole.

Veeteenuse hinnad langevad Viimsis kuni 6%

Konkurentsiamet on kooskõlastanud uued veeteenuste hinnad. Alates 01.10.2020 langeb veeteenuse hind 4% ja kanalisatsiooniteenuse hind 6%.

Mis on veeteenus?

Vee ja kanalisatsiooni teenus on eraldi teenused ning nende teenuste osutamiseks vajalike kulude osas peetakse eraldi arvestust. Üldiselt on kanali teenus vee teenusest märksa kallim, kuna reovee käitlemine on keerulisem ja kallim protseduur.

Kuidas kujuneb veeteenuse hind?

Veeteenuse hind kujuneb vastavalt Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikale. Konkurentsiamet määratleb täpselt, millised kulud ja tegevused peab saama kaetud teenuse hinnaga:

 • Põhjendatud tegevuskulud.
 • Investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks.
 • Keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud.
 • Kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud.
 • Põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt.
 • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine.

Eelmine veeteenuse hind kehtis alates 2011. aastast ning sellest alates on olukord Viimsi teeninduspiirkonnas oluliselt muutunud. Suurim muudatus on, et reovett käideldakse alates 2015 oma reoveepuhastusjaamas, mis on mõnevõrra soodsam, kui juhtida reovesi AS-ile Tallinna Vesi nagu see oli eelnevalt. Lisaks on teostatud suuremahulised investeeringud vee- ja kanalisatsiooni taristus, et tagada kvaliteetsem teenus kogu piirkonnas. 2017-2019 investeeriti ettevõtte omavahenditest põhivarasse kokku ca 3,5 miljonit eurot, mis näitab ettevõtte jätkusuutlikkust.

Efektiivset majandamist näitab ka tegevuskulude üleüldine aeglane kasv olukorras, kus sisseostetavate teenuste (elekter, kütus, gaas, materjalid jne) hinnad pidevalt kasvavad. Ettevõtte tegevuskulud on aastate lõikes jäänud mõne protsendi võrra madalamaks kui üleüldine THI kasv. Suurenenud on ka müügimahud. Aastane veemüük on ca 960 000 m3, sellest kastmisvesi moodustas 2019. aastal 25 000 m3. Seega kastmisvee eraldi arvestamise lõpetamise mõju hinnale on minimaalne. Kõige selle tulemusel oligi võimalik teenusehindasid langetada.

Kui palju maksab veeteenus?

Viimsis maksis veeteenus (vesi + kanal) erakliendile 3,84 eurot, uue hinnakirja alusel on see nüüd 3,64 eurot kuupmeeter. Eesti Vee-ettevõtete Liidus olevate vee-ettevõtete hulgas kõige odavam teenuse hind on 1,65 eurot ja kalleim 5,04 eurot.

Alates oktoobrist hakkab maksma vesi erakliendile 1,44 eurot (veehinnad Eestis 0,74 – 2,51 eurot) ning kanaliteenus 2,2 eurot (Eestis 0,71 – 3,42 eurot) kuupmeeter. Välja toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Millest olenevalt siis teenuse hinnad on nii erinevad?

Viimsi valla näol on tegemist pidevalt areneva piirkonnaga, kus vee- ja kanalisatsioonivõrgustike loomine on nõudnud ning nõuab ka edaspidi suuri investeeringuid (veepuhastusjaama ehitus, reoveepuhasti rajamine, trasside ehitus ja projekteerimine, puurkaevude ja pumplate rajamine jne). Suuremahulisi investeeringuid on teostatud üsna lühikese aja jooksul, samal ajal kui enamus linnades on olnud võimalik samu investeeringuid teostada oluliselt pikema perioodi vältel.

Tiheasustusega aladel on võimalik teenust pakkuda oluliselt soodsamalt, kuna torustike pikkused ühe kliendi kohta on tunduvalt lühemad ja seega investeeringud ühe kliendi kohta ka väiksemad. Linnades on suur osa tarbijatest korterelamud kus kliendiks on ühistu. Vee-ettevõtte jaoks tähendab üks kortermaja ühte klienti. Olenemata korterite arvust on kortermajaga seotud hoolduskulud täpselt sama suured nagu ühepere elamul, kuid sealt saadav müügitulu sadades kordades erinev.

Näiteks Viimsi mõnes külas on ca 300 tarbimiskohta, mis on oma müügimahtude poolest oleksid võrreldavad kahe üheksakorruselise korterelamuga. Sellise hulga klientide teenindamiseks on rajatud mitu reoveepumplat, ligikaudu 10-15 km torustikke, paigaldatud 300 veearvestit ning iga kliendiga arveldatakse eraldi. Eelnevalt võrdluseks toodud korrusmajade jaoks on vee-ettevõtja ehitanud liitumispunktini mõnikümmend meetrit toru, paigaldanud 2 veearvestit ning arveldab kahe kliendiga. Seega on kulud sama hulga klientide teenindamiseks hajaasustusega aladel võrdluseks olevate korterelamutega sadades kordades suuremad ning ka teenusehinnad kõrgemad.

Lisaks tuleb igapäevaselt endiselt Viimsis tegeleda ka omavolilise veetarbimisega ehk veevargusega. Üha enam avastatakse lubamatuid veeühendusi, mis tähendab teenuse tarbimist selle eest tasumata. AS Viimsi Vesi seab järgnevatel aastatel üheks prioriteediks senisest veel enam kinnistute kontrolli selliste ühenduste avastamiseks.

Ühtlasi teeme ka üleskutse kõikidele viimsilastele – kui sul on kahtlus, et maksad kinni ka naabrimehe või külamehe vee tarbimise, palun anna sellest meile teada!

 

Foto: Pixabay.com

Viimsi Valla elanikud saavad toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab Viimsi Valla elanikke toetust taotlema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ja reoveemahuti paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda need, kelle majapidamine jääb keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalale.

Viimsi Vallast oodatakse taotlusi esitama Haabneeme ja Viimsi aleviku, Kelvingi, Laiaküla, Leppneeme, Lubja, Metsakasti, Miiduranna, Muuga, Pringi, Pärnamäe, Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme ja Äigrumäe küla elanikke. Toetuse saamist saab kontrollida KIKi kodulehel olevast otsingumootorist. Tänaseks on Viimsist saanud positiivse otsuse 66 kinnistu omanikku kogusummas 182 968 eurot.

Kes saab toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust antakse?
Elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Milleks toetust ei anta?
Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks, hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks ning pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku või kogumismahuti rajamiseks.

Kui suur on toetus?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks oleme eelnevate rahastusotsusega katnud ca 10,8 miljonit eurot. Taotlusi võtame vastu kuni eelarve täitumiseni.

Kuidas ja kust alustada?
Esmalt soovitame pöörduda vee-ettevõtte poole, kes väljastab kinnistule liitumistingimused, mis on omakorda aluseks liitumisprojekti koostamiseks. Pärast seda saab esitada taotluse KIKi. Seda on võimalik teha nii elektrooniliselt E-toetuse keskkonnas, saates taotluse e-kirjaga (info@kik.ee) või Tallinna kontoris koha peal (palume eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 6 274 171). Ehitustöödega tohib alustada pärast taotluse rahuldamist KIKi poolt. Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist. Liitumine on lõpuni viidud, kui on välja ehitatud torustikud, koostatud teostusjoonis ja sõlmitud vee-ettevõtjaga teenusleping.

Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt. Toetust jagatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Lisainfo: KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@kik.ee, 6 274 183).

Piirangute vähendamisega seoses juhib Eesti Vee-ettevõtete Liit kinnistuomanike tähelepanu vajadusele taastada joogivee kvaliteet

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) pressiteade

8. mai 2020. a

Kui vesi on torustikes pikalt seisnud või tarbimine on olnud väike, siis on oht, et vesi ei vastata enam joogivee nõuetele. Seetõttu tuletame kinnistuomanikele meelde, et vajadusel tuleks läbi viia torustiku hooldusprotseduurid või põhjalikum loputamine enne asutuse taasavamist.

Joogivesi on elus vesi, seal on alati teatud hulk mikroorganisme, mis võivad soodsatel tingimistel kasvama hakata. Pikaajaline seismine torustikes on just üheks selliseks soodsaks tingimuseks. Mikroorganismide liigne kogus joogivees võib selle kvaliteeti muuta ja halvemal juhul omada mõju ka inimeste tervisele.

Paljud ettevõtted, koolid, lasteaiad, hotellid, kaubanduskeskused, spordisaalid jne on COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra tõttu olnud pikalt suletud, mistõttu vee tarbimine neis kohtades on peatunud või olnud väga madal. Kui hooned võetakse uuesti kasutusele, siis on vajalik taastada ka joogivee kvaliteet. Selleks piisab tavaliselt kraanide avamisest, et torustikes seisma jäänud vesi saaks välja voolata ja asenduda uue puhta joogiveega. Kraane tuleks avada ükshaaval. Esmalt kraan, mis asub hoonesse sisenevale veetrassile kõige lähemal. Seejärel liikuda kraanide avamisel edasi kaugeimasse punkti. Igal kraani avamisel tuleks lasta veel voolata niikaua kuni vesi on selge ja külm, st saavutanud veevõrgu temperatuuri.

Unustada ei tohiks soojaveeboilereid,  veefiltreid, -pehmendajaid, dušši segisteid, tualette  vms. Need tuleks üle  kontrollida, ettevaatlikult loputada puhta veega ja veenduda, et seadmed töötavad õigesti, vastavalt tootja kasutusjuhendis kirjeldatule.

Vajadusel küsige nõu kohalikult vee-ettevõttelt või paluge abi spetsialistidelt, torustike pesuga tegelevatelt ettevõtetelt, et tagada joogivee kvaliteet pärast pikemat pausi.

Uus määrus suunab keskkonda ja põhjavett säästma ning sellega seoses lõpetatakse eraldi kasmisvee mõõtmine!

Seoses veevärgi avariitööga Nurme tee 7 kinnistu piirkonnas on veekatkestus 08. detsembril kell 09.00-16.00 (kuni töö lõpetamiseni) Õisiku tee ja Nurme tee 7; 9 tarbijatel. Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks! Vabandame ebamugavuste pärast!

Seoses veevärgi avariitööga Paakspuu tee 7 kinnistul on veekatkestus homme, 19. detsembril kell 10.00 – 15.00 Paakspuu tee ja Saare tee 11; 13 tarbijatel Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks! Töid teostab: Star Ehitus Rent OÜ, kontaktisik Vermo Kibus, tel 5229780. Vabandame ebamugavuste pärast!

Seoses veevärgi avariitööga võib esineda veevarustuse häireid 19. detsembril ajavahemikul 13.00-16.00 Randvere tee 13 ja Randvere tee 15 tarbijatel Vabandame ebamugavuste pärast!