OPERATIIVINFO

Seoses veekatkestusega Äigrumäe külas on ajutine veevõtukoht Allikmäe tee 32 juures (tuletõrjehüdrandile on paigaldatud veevõtukraan).

Veeavarii Lageda teel

Veekatkestus!