ENAMPAKKUMISED

AS Viimsi Vesi kuulutab välja AS-le Viimsi Vesi kuuluva kinnisasja registriosa nr 11642902, asukohaga Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Sõpruse tee 4, kasutusse andmiseks ulatuses, millises see ei ole koormatud kolmandate isikute kinnistusraamatusse kantud õigustega, kirjaliku enampakkumise. Pakkumise võitjaga sõlmitakse tähtajatu üürileping. Üürilepingu projektiga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel enampakkumise korraldajaga pöördudes vastava sooviga aadressile info@viimsivesi.ee.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Sõpruse tee 4” hiljemalt 10.03.2021 kella 12.00-ks või digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@viimsivesi.ee (digitaalselt saabunud pakkumus prinditakse välja ja suletakse ümbrikusse).

Pakkumuses peavad sisalduma:
1. pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;
2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel s.h. kinnitus parima pakkumise tegemisel üürilepingu sõlmimiseks vastavalt selle projektile;
3. sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa ühe kuu üüri kohta;
4. pakkumise esitaja allkiri;
5. esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumise korraldajal on õigus enampakkumine igal ajal lõpetada või lükata kõik pakkumised tagasi.