Viimsilaste veetarbimine on ületanud kriitilise piiri

AS Viimsi Vesi annab teada, et viimastel päevadel on veetarbimine tõusnud Viimsis märkimisväärselt ja veevarude nappus võib kaasa tuua olukorra, kus tulekahju korral ei jagu piisavalt vajalikku kustutusvett. Elanikelt oodatakse tarbimise piiramist ja joogivee kastmiseks raiskamise lõpetamist.

Tavaolukorras hästi toimiva Viimsi veevarustuse paneb ohtu viimastel nädalatel hüppeliselt tõusnud veetarbimine. AS Viimsi Vesi teeb igapäevaselt tööd süsteemides ümberseadistustega, et tagada tarbijatele vajalik veekogus. Kuna tarbimise tõus ei näita vaibumise märke ja Viimsi Vee hinnangul ei ole enam süsteemis seadistuste tegemisega olukorda võimalik parandada, tuleb elanikel vaadata kriitiliselt üle oma veetarbimine.

„Öine veetarbimine on nii suur, et veevarud ei jõua enam hommikuks taastuda nagu tavaliselt. Seostame seda tarbimise kasvu kuiva perioodiga ja inimeste sooviga oma muru kasta. Joogivee kasutamine selleks ei ole lubatud ega keskkonnasäästlik,“ selgitas AS  Viimsi Vesi juhatuse liige Raul Vanem.

Vanema sõnul liigume väga kriitilise olukorra suunas ja juba praegu ei pruugi olla kindel, et tulekahju korral, saame me pakkuda Päästeametile nõutavat veeressursi. „Arvestades seda, et Viimsi on tuleohtlik piirkond ja ilmaprognoosid lubavad põua jätkumist lähinädalatel, tuleb meil astuda samme veetarbimise kontrolli alla saamiseks. Palume inimestel kohe lõpetada hoovialade kastmine joogiveega, piirata igapäevast veetarbimist ja käituda vastutustundlikult,“ ütles Viimsi Vee juhatuse liige Raul Vanem.

Diagrammil on punase joonega märgitud kriitiline veetarbimise tase. Viimastel nädalatel on veetarbimine märkimisväärselt suurem kui eelmisel aastal samal perioodi. Allikas: Viimsi Vesi

Viimsi Vesi seirab igapäevaselt veetarbimist ja suhtleb silmapaistvates kogustes vett tarbivate majapidamistega. Raul Vanem tõi näiteks majapidamise, kus kulutatakse ühes ööpäevas kümme kantmeetrit vett, samas kui keskmine majapidamine tarbib kuni 15 kantmeetrit kuus. „Inimesed peavad teadvustama, et puhas joogivesi on meie ühine ressurss ja see pole ammendamatu. Öise keelatud kastmisega mururoheluse loomisega pannakse ohtu inimestele äärmiselt oluline joogivee kättesaadavus ja see pole aktsepteeritav,“ selgitas Vanem.

AS Viimsi Vesi kutsub märkama ja sekkuma veeraiskamisse, selgitades selle tegevuse mõju. 14. juuni hommikusel ringkäigul tuvastas Viimsi vallavalitsus mitmeid hoove, kus kastmisvoolikud olid valmis ja Haabneemes töötas ühes majapidamises täisvõimsusel neli sprinklerit, mille töö omanik peale vestlust peatas. Vallavalitsus ja AS Viimsi Vesi plaanivad kuni kriitilise olukorra jätkumiseni teha kontrollkäike ja suhelda täiendavalt elanikega, et veetarbimise osas suuniseid jagada ning tuvastada keelatud kastmisega tegelevaid majapidamisi. Lisaks suheldakse personaalselt majapidamistega, mille veetarbimine ületab märkimisväärselt normi.

Alates kolmapäevast, 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks tuleb Päästeameti ettekirjutusest lähtuvalt võtta kasutusele täiendavad ohutusmeetmed. Viimsi on Keskkonnaagentuuri tuleohukaardil märgitud Eesti kõrgeima tuleohuga piirkonnaks.

Viimsi vallavalitsuse heakorratöötajad kasutavad avalikus ruumis taimede kastmisel tiikidest ammutatud vett.

Heiko Leesment
Viimsi Vallavalitsuse avalike suhete osakond

Veekatkestus 23. mail Randvere külas Silva tee 44 piirkonnas

Lp Klient

Seoses tuletõrjehüdrandi remonttöödega Silva tee 44 piirkonnas toimub veekatkestus homme, 23. mail kell 10.00-15.00 Silva tee 19, 21, 23, 25, 27, 46, 48, 50, 52, 54, 56 kinnistutel

Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks!

Töid teostab: WWR Systems, telefon 5058697

Vabandame ebamugavuste pärast!

Veeavarii Äigrumäe külas

Seoses torustike ehitustöö käigus tekkinud veeavariiga on veekatkestus Äigrumäe küla tarbijatel

Avarii likvideerimistööd käivad

Vabandame ebamugavuste pärast!

Veesurve langus Metsakasti külas

Seoses Pärnamäe tee ääres toimuvate ehitustöödega võib esineda veesurve langust 15. märtsil ajavahemikul 9.30-17.00 Metsakasti küla tarbijatel

 

Vabandame ebamugavuste pärast!

Veekatkestus 20. veebruaril Puisniidu tee ja Karusambla tee kinnistutel

Lp Klient

Seoses veevärgi avariitööga Puisniidu tee 4 piirkonnas toimub veekatkestus täna, 20. veebruaril alates 12.30 kuni tööde lõpetamiseni Puisniidu tee ja Karusambla tee kinnistutel

Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks!

Lisainfo: AS Viimsi Vesi avariinumber 53450240

Vabandame ebamugavuste pärast!

Veekatkestus 14. veebruaril Nugise tee kinnistutel Haabneeme alevikus

Lp Klient

Seoses tuletõrjehüdrandi avariitööga toimub veekatkestus homme, 14. veebruaril kell 08.30-18.00 Nugise tee kinnistutel.

Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks!

Töid teostab: Malkati OÜ, telefon 5229780

Vabandame ebamugavuste pärast!

Veekatkestus 08.12.2022 Haabneeme alevikus Vahtra tee piirkonnas

Lp Klient

Seoses tuletõrjehüdrandi avariitööga toimub veekatkestus homme, 08. detsembril kell 11.00-18.00 Vahtra tee kinnistutel.

Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks!

Töid teostab: Malkati OÜ, telefon 5229780

Vabandame ebamugavuste pärast!

Pärnamäe tee veeühendustorustike rajamine

AS Viimsi Vesi tellimusel toimub ajavahemikul oktoober 2022 – aprill 2023 Pärnamäe tee veeühendustorustike ehitamine (rajatakse ca 3200m veetorustikke).

Töid teostab Watercom OÜ, vadim.degtjarjov@watercom.eu, telefon 55693851

Omanikujärelevalvet teostab Vihmer OÜ, Margus Maripuu, margus@vihmer.ee

Veekatkestus Tammneeme külas Mereääre tee 48 piirkonnas

Seoses ühisveevärgi avariitööga Mereääre tee 48 piirkonnas on veekatkestusi homme, 25. oktoobril kell 11.00-18.00 Kaldakivi tee 6 ja Mereääre tee 30; 34 kinnistutel.

Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks!

Vabandame ebamugavuste pärast!

Veekatkestus Järve tee piirkonnas

Seoses Järve tee ehitustöödega toimub veekatkestus 05.08.2022 kell 10.00-15.00 Järve tee 1; 3a; 4; 5, Rohuneeme tee 74; 76; 78; 78a; 80 ja Raja tee 5 tarbijatel.

Võimaluse korral palume varuda vett tagavaraks.

Vabandame ebamugavuste pärast!