Entries by viimsivesi

Veeavarii Liilia põik 4 piirkonnas

Seoses veevärgi avariiga Liilia põik 4 kinnistu piirkonnas on veekatkestus Liilia põik 2, Liilia põik 4, Aiandi tee 2c, Aiandi tee 2d, Aiandi tee 2e, Suur-Sepa 2//3//6, Väike-Sepa 2//4 klientidel. Veevõtupost on paigaldatud Nelgi ja Aiandi tee ristmikule. Avarii likvideerimisega tegeletakse. Vabandame ebamugavuste pärast!    

Haabneeme merevesi on suplemiseks ohutu

AS Viimsi Vesi annab teada, et nädalavahetusel (02.07-03.07) toimunud reovee avariiga seoses võetud merevee analüüsi tulemused on saabunud. Analüüsid kinnitavad, et reostust ei tekkinud ning vesi on suplemiseks ohutu. Analüüsi tulemused leiate: https://viimsivesi.ee/wp-content/uploads/2021/07/Suplusvee-mikrobioloogiline-analuus.jpg Vabandame võimalike ebamugavuste pärast! Vee avarii kahtluse korral, palume koheselt teavitada AS-i Viimsi Vesi helistades või saates SMS-i avariinumbrile 53450240. Infotelefoni ja […]

03.07 toimus avarii reoveepumplas

Laupäeval 3.07 kella 10.15 sai AS Viimsi Vesi Keskkonnaametilt teate, et Muuli tee 47 piirkonnas toimub reovee jooks merre. Avariimeeskond sõitis kohale ja selgus, et pumplas pump töötab poole koormusega ning veetase pumplas on tõusnud. Mingil põhjusel automaatika ei saatnud välja ühtegi häiret. Avariimeeskond lülitas käsijuhtimisel teise pumba tööle ja koheselt saadi süsteem toimima. Uurime […]

Selgitus 22.06.2021. a välja saadetud SMS-ide kohta

22.06 saatis AS Viimsi Vesi oma klientidele teate palvega loobuda kastmisest. SMS-id saadetakse automaatselt kliendiprogrammi kaudu ning igale tarbimiskohale oli planeeritud saata 1 teade. Serveri rikke tõttu saadeti ekslikult klientidele testimiseks mõeldud teade ja seda rohkem kui ühel korral. AS Viimsi Vesi vabandab võimalike ebameeldivuste pärast! Häid pühi ja jätkuvalt vältige kastmist niipalju kui võimalik! […]

Vee tarbimisest Viimsi vallas

AS Viimsi Vesi saatis oma klientidele teated palvega piirata kastmist. Sellega seoses on tekkinud elanikkonnal põhjendatud huvi veevarude kohta. Siinkohal anname ülevaate tekkinud olukorrast. AS Viimsi Vesi ammutab vett Kambrium – Vendi põhjaveekihist. Põhjavesi on meie peamine joogiveeallikas ja piiratud ressurss. Seega on põhjavee seisukorra jälgimine ja kaitsmine äärmiselt oluline. Põhjaveevarud põhjaveemaardlates on kinnitatud joogivee […]