Avatud reoveepuhastite päev Muuga reoveepuhastis 24. mail 2019