Avatud reoveepuhastite päev Muuga reoveepuhastis 15. septembril 2018