Konkurentsiamet on kooskõlastanud 28.07.2020 otsusega nr 9-3/2020-007 uued veeteenuste hinnad. Alates 01.10.2020 kehtivad klientidele järgnevad vee ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1.20 EUR/m³+km
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1.41 EUR/m³+km
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1.83 EUR/m³+km
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2.06 EUR/m³+km

Põhiteenustega seotud kooskõlastatud teenuste hinnakiri:

 

Tehniliste tingimuste väljastamine 31,96 EUR +km
Vee ja/või kanalisatsiooniühenduse avamine/sulgemine 26,63 EUR +km
Väljasõit/tunnitasu (kliendi süül veemõõtja paigaldus,

vahetus, plommimine)

13,67 EUR +km

Uute hindade kehtestamisega palume klientidel, kelle veemõõtja näit ei ole kaugloetav, edastada näidud seisuga 30.09.2020

 

Lugupidamisega

AS Viimsi Vesi