Hea klient! AS Viimsi Vesi viib oma klientide seas läbi küsitluse, millega soovime välja selgitada kliendi teadlikkuse veega seotud teemade kohta ning kliendi rahulolu pakutava teenuse osas

Palume Teil täita küsimustik kliendi teadlikkuse ja teenusega rahulolu kohta. Küsitluse tulemusel saame hinnata, millist infot veeteenuste kohta peaksime edaspidi rohkem käsitlema ning kuidas saaksime klientidele veelgi paremat teenust pakkuda.
Oleme tänulikud kui leiate mõne minuti, et täita küsimustik, mille leiate siit!

Teie tagasiside aitab tagada parema teenuse!