Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
Viimsi Vesi
Vabad töökohad
 

  Viimsi Vesi Juhatus
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tegevusvaldkonnad
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veepuhastus
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Arengukava
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Õigusaktid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Andmekaitse teabeleht
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Aastaaruanded
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Koostööpartnerile
Viimsi Vesi


Veepuhastus

 

Lihtsustatult seisneb tehnoloogiline skeem järgnevas. Kõigepealt pumbatakse vesi veetöötlusjaama, kus see jaguneb viie paralleelselt töötava puhastusliini vahel. Esimese etapina aereeritakse toorvett õhuga, mis oksüdeerib raua ja mangaani. Õhuga rikastatud vesi läbib seejärel spetsiaalse degaseerimisseadme GDT, mis aitab eemaldada põhjavees lahustunud gaasid. Sellele järgneb kaheastmeline survevaba filtreerimissüsteem. Esimeses astmes on kasutusel dolomiidil põhinev ja mangaandioksiidiga kaetud materjal, mis sobib hästi raua, mangaani ja ammooniumi eemaldamiseks. Ühtlasi vähendab see kolmandiku võrra ka vee radioaktiivsust. Teises astmes on filtri täidiseks looduslik tseoliit, mis on kasutusele võetud raadiumi kui peamise radioaktiivsuse allika peaaegu täielikuks eemaldamiseks põhjaveest. Survevabade filtrite kasutamine on oluline, kuna nii väldime üleliigsete gaaside sattumist veetrassi. Puhastatud vesi suunatakse mahutitesse, kust see edasi tarbijatele pumbatakse. Tänu uuele jaamale vastab jaamast väljuv joogivesi täielikult joogiveele kehtestatud nõuetele.

 

 

 

 

Joonis. Viimsi veetöötlusjaama puhastusprotsessi tehnoloogiline skeem

 

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS