Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
Viimsi Vesi
Vabad töökohad
 

  Viimsi Vesi ÜF1
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ÜF2
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tööde teostamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tööde mahud
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ÜFIV
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ÜF V
Viimsi Vesi


Tööde mahud

Tööde maht

 Tööde mahus rajatkse ligikaudu:

  •          21,5 km isevoolset reoveetorustikku
  •          9,2 km surve/vaakum kanalisatsiooonitorustiku
  •         15 tk reovee ülepumplat
  •          Rekonstrueeritakse 3 reovee ülepumplat
  •         32,0 km joogiveetorustikku
  •         1 tk reovee vaakumpumpla

 Tänaseks on juba rajatud ja töös veetöötlusjaam koos puhta vee reservuaaridega.

 Tööde teostus

 Tööde lepingud:

Jrk. Nr.

Leingu nimetus

Töövõtja

Lepingu jõustumise kuupäev

Lepingu tähtaeg

1.

Geodeetilised uuringud, Osa 1

AS K&H

13.01.2011

Leping katkestati Töövõtja pankroti tõttu

2.

Geodeetilised uuringud, Osa 2

OÜ REIB

13.01.2011

01.05.2011

3.

Geodeetilised uuringud, Osa 3

OÜ REIB

13.01.2011

01.05.2011

4.

Geodeetilised uuringud, Osa 4

AS K&H

13.01.2011

Leping katkestati Töövõtja pankroti tõttu

5.

Inseneri/omanikujärelevalve teenus

AS Telora-E ja  Infragate Eesti AS

13.01.2011

31.12.2013

6.

Viimsi veetöötlusjaama ehitus

AS Esmar Ehitus

03.03.2012

20.02.2012

7.

Torustike projekteerimine ja ehitus Püünsi

AS Esmar Ehitus

09.02.2012

14.05.2013

8.

Torustike projekteerimine ja ehitus Leppneeme

AS Merko Infra; AS Merko Ehitus Eesti; AS Merko Ehitus

09.02.2012

14.04.2013

9.

Torustike projekteerimine ja rajamine Viimsi

AS Merko Infra; AS Merko Ehitus Eesti; AS Merko Ehitus

17.02.2012

22.03.2013

 

10.

Torustike projekteerimine ja rajamine Haabneeme asulas

AS Viimsi Keevitus

11.05.2012

13.10.2013

11.

Torustike projekteerimine ja rajamine Randvere, Metsakasi ja Muuga külades

AS Viimsi Keevitus

11.05.2012

13.10.2013

12.

Torustike projekteerimine ja rajamine Lubja tee piirkonnas

AS Viimsi Keevitus

11.05.2012

Töö teostatud ja üle antud.

 

 

 

Maksumus

Ühtekuuluvusfondi projekti maksmus oli esialgse toetuse rahuldamise otsuse järgi 12 761 400 eurot. Paraku, vahepealse järjekordse ehitushindade tõusuga, suurenes projekti maksumus ca 14 583 978 euroni.  Seejuures moodustab projekti maksmusest Euroopa Liidu toetuse osa 77% s.t. ca 11 239 800 eurot.

 Torustike rajamise piirkonnad 

 Tööde mahus rajatakse vee- ja reoveetorustikud järgmistesse piirkondadesse: Randvere, Metsakasti, Tammneeme, Püünsi ja Lubja külad ning Viimsi ja Haabneeme asulad.

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS