Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
Viimsi Vesi
Vabad töökohad
 

  Viimsi Vesi Veenäitude teatamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Operatiivinfo
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tarbimislepingu sõlmimine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Omaniku vahetus
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tariifid ja teenuste hinnakiri
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Korduvad küsimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tasub teada
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Vee säästlikust tarbimisest
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veemõõdusõlm
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veearvestid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Kaugloetavad veearvestid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Torude külmumisest
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veeanalüüsid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Purgimisteenust pakuvad
Viimsi Vesi


Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm tuleb paigaldada hoone toitetorustikupoolse välisseina taha valgustatud ruumi, mille temperatuur on üle +2 ja alla +40 C°. Veemõõdusõlm koosneb spetsiaalsest liikuva hülsiga veearvesti kinnitamise kandurist ja sulgarmatuurist. Kandur tuleb kinnitada seina külge põrandapinnast 700-1100 mm kõrgusele. Kui torustik on elektrit mittejuhtivast materjalist siis tuleb kandur maandada. Kandur välistab arvesti paigaldamisel tekkiva mõõtevea.

Mõnel juhul paigaldatakse veemõõdusõlm veemõõdukaevu. Seda juhul, kui hoonesse pole võimalik veemõõdusõlme ehitada, kinnistu on hoonestamata või pole ruumi, kus oleks välistatud veearvesti külmumine. Samuti on veemõõdusõlme paigutamine veemõõdukaevu vajalik juhul kui sisendustorustik krundil osutub pikemaks kui 50 meetrit või kui sisendustorustik varustab veega mitut kinnistut või kinnistut läbi teise kinnistu.

Veemõõdusõlmele ja veearvestile peab olema vaba juurdepääs arvesti asendamiseks ja näitude lugemiseks. Samuti peab vaatama, et ruum kus veemõõdusõlm paikneb, oleks puhas, kuiv ning valgustud.

Vanade majade veemõõdusõlmede renoveerimisel tuleb kindlasti paigaldada kinnistuskandur ja sulgarmatuurina täisavaga kuulkraanid.


Nõuded kehtivad  ka juba kasutuses olevatele veemõõdusõlmedele.

Eramajade veemõõdusõlme tüüpskeemi näeb siin.

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS