Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
Viimsi Vesi
Vabad töökohad
 

  Viimsi Vesi Tehnilised tingimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Projekti kooskõlastamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Liitumine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Ehitusvesi
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veemõõtja paigaldamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Õigusaktid
Viimsi Vesi


Veemõõtja paigaldamine

Uutele tarbimiskohtadele sõlmitakse teenusleping peale veemõõdusõlme vastuvõtmist ning veemõõtja plommimist.

Veemõõtja paigaldamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus,  Avaldus veemõõtja paigaldamiseks ja/või plommimiseks (avaldus salvestada arvutisse või välja printida, seejärel täita ja edastada e-posti aadressile info@viimsivesi.ee)

NB! Avaldusele peab olema lisatud kinnistusiseste torustike teostusjoonis.

Veemõõdu sõlme vastuvõtmise eelduseks on:

  • Liitumislepingu olemasolu ning sellest tulenevate kohustuste täitmine
  • Veemõõdusõlm peab vastama AS Viimsi Vesi poolt kehtestatud nõuetele, veemõõdusõlme tüüpskeem
  • Veemõõdusõlme paigaldab üldveemõõtja AS Viimsi Vesi
  • Veemõõdusõlmele peab olema tagatud ligipääs veemõõtja teenindamiseks igal ajal (näiteks ei tohi paikneda mööbli taga jne)
  • Inspektoril peab olema võimalus kontrollida nii vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee ühenduste vastavust projektile ja teostusjoonisele

Kui eelpool mainitud tingimused on täidetud siis koostab inspektor akti veemõõtja plommimise kohta.

 

Peale avalduse ja teostusjoonise edastamist (pdf ja dwg formaadis) võtab AS Viimsi Vesi veemõõdusõlme inspektor Teiega telefoni teel 5. tööpäeva jooksul ühendust

 

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS