Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
Viimsi Vesi
Vabad töökohad
 

  Viimsi Vesi Tehnilised tingimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Projekti kooskõlastamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Liitumine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Ehitusvesi
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veemõõtja paigaldamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Õigusaktid
Viimsi Vesi


Projekti kooskõlastamine

Projekti kooskõlastamine. Projekti koostamiseks tuleb pöörduda litsentseeritud projekteerija poole, kes koostab projekti vastavalt AS-i Viimsi Vesi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja nõuetele.

Projekt tuleb esitada AS-le Viimsi Vesi kooskõlastamiseks. Kooskõlastuse vormistamiseks palume esitada terviklik projektlahenduse dokumentatsioon läbivaatamiseks digitaalselt: seletuskiri koos tiitellehe ja sisukorraga PDF-formaadis, joonised PDF- ja DWG-formaadis.

Kui projektdokumentatsiooni materjale ei ole võimalik mingil põhjusel esitada digitaalselt allkirjastatult ja e-posti teel siis tuleb esitada dokumentatsiooni materjalid paberkandjal, tuues need meie kontorisse.

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS