Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
Viimsi Vesi
Vabad töökohad
 

  Viimsi Vesi Tehnilised tingimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Projekti kooskõlastamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Liitumine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Ehitusvesi
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veemõõtja paigaldamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Õigusaktid
Viimsi Vesi


Liitumine

Liitumislepingu sõlmimine. Liitumislepingu saab sõlmida peale liitumisprojekti kooskõlastamist.  Liitumislepingu sõlmimiseks palume edastada taotlus (taotlus  salvestada arvutisse või välja printida, seejärel täita ja edastada e-posti aadressile info@viimsivesi.ee). 

Liitumistasu määramine. Liitumistasu on 100% kulupõhine ning koosneb eelvoolutasust ja arendustasust, millede komponentide hulka kuulub: liitumiseks vajalike torustike rajamismaksumus (kuni kinnistu piirini), järelvalvetasu ja lepingutasu. Juhul kui kinnistupiirile pole rajatud liitumispunkte ei saa enne liitumisprojekti kooskõlastamist (projektile väljastatud ehitusluba) lõpliku liitumistasu öelda. Liitumistasu selgub peale hankemenetluse läbiviimist.

AS Viimsi Vesi koostab liitumistasu arve pärast liitumislepingu allkirjastamist.

 

 

 

 

 

 

 

 

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS